Na této adrese, tj. http://tmp.cyklocesty.cz, je cvičná verze serveru Cyklocesty.cz, funkčnost není zaručena, příklady zde jsou smyšlené, je to vývojová pomůcka!

Zkušební provoz již odladěných částí serveru s reálnými daty je na adrese http://www.cyklocesty.cz

Region Dolní Pojizeří založilo 19 obcí ležících podél a v okolí dolního toku řeky Jizery k řešení společného zájmu - vybudování odkanalizování obcí a zřízení čistíren odpadních vod. Tento záměr je z větší části splněn.
Na kliknutí se o tomto projektu dozvíte další podrobnosti.

*/ ?>

Aktuality

OBNOVA INFORMAČNÍCH TABULÍ (22. 3. 2010)

Infotabule osazené v letech 2001–3 již ve většině dosloužily co do prezentací na hlavní ploše. Konstrukce jsou ale ještě dále využitelné po drobných opravách, či provedení zanedbané údržby. Pro sezonu 2010 bychom chtěli provést jejich restauraci včetně výměny informací na hlavní ploše. Současně přistupujeme ke změně ve využití ploch a zvýšení infromační hodnoty celé tabule. Spolu s tím bude aktualizovaná mapa cyklocest a bude zobrazovat jen nejbližší okolí dané obce tak, aby zobrazení dosáhlo na nejbližší další tabuli, kde bude opět k dispozici mapa. Proto ve většině bude upraveno i grafické řešení, které vyjde z minulé prezentace. Při novém grafickém řešení je možné provést změny v textu i v použitých obrázcích. Podrobné informace a popis jednotlivých úprav zasíláme obcím na jejich elektronické adresy.

Pod nápisem Fotografie infotabulí najdete tu svoji. Od pořízení fotografie do současnosti mohla tabule být změněna. Pokud se tak stalo, prosíme o upozornění na tuto změnu (nejlépe s posláním fotografie). Pokud vaše tabule mezi fotografiemi není, uvítali bychom, kdybyste fotku udělali a poslali e-poštou na naši adresu.

Aktualizovanou mapu najdete pod čísly 01–06, velká písmena znamenají orientaci dle světových stran. Prohlédněte si mapu okolí své obce a pokud nesouhlasí vyznačené cyklocesty se skutečností, prosíme o zakreslení reálného stavu a zaslání na adresu opocen@cyklocesty.cz. Zakreslení stačí tužkou do čb kopie.

O navazujících programech vám pošleme podrobnější informace po zpracování vaší odezvy na obnovu tabulí. Bude se jednat o zvýšení turistické atraktivnosti území hlavně v malých obcích, kde turistických cílů je poskrovnu.

Obce, které leží na některé z cyklocest, nebo v jejich blízkosti (cca do 5–8 km), a jsou v mapě, mohou požádat o zařazení do informačního systému wwww.cyklocesty.cz. Nechť si v případě zájmu napíší o zaslání podkladů na adresu opocen@cyklocesty.cz. Jedná se o terénní systém (infotabule) a internetový portál.

Mapy ke stažení:
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 

Pouť na Říp a jarní otevření zlonického železničního muzea, 25.4. 2009
Bližší info na plakátě.


Knížecí Velikonoce na Křivoklátě, 11.4.–13.4.2009
Informace získáte kliknutím na plakát nebo na leták () ve formátu pdf.aneb

BABÍM LÉTEM NA KOLE KOL JIZERY


Projeďte se s námi na kole Pojizeřím v sobotu 6. září!

♦ Průvodce (kde, kdy, s kým, kam, proč) informace.
--> */ ?>
♦ 
♦  ♦ Itinerář tras (ZMĚNĚNO: trasa A a Ž) */ ?>       Popis trasy A */ ?>
♦ Fotogalerie z minulého ročníku Greenways Jizera 2007

Na kole za zdravím do Pojizeří – sobota 13. září 2008
Výlety Kola zdraví jsou v trasách Greenways Jizera 2008, jen s tím, že je na vše dost času a návštěvy jsou důkladnější. Prohlídky skutečné a beze spěchu, obědy poklidné a speciální (třeba), návštěvy v atelierech, houbaření, Jizerou v ojíněném sedle atp.
    Od 13. 9. budou pořádány cyklovýlety pravidelně vždy v sobotu v 9 hod. střídavě ze stanice metra Letňanská (lichý týden) a ze stanice metra Černý most (sudý týden). Cílem jsou památky, muzea, osvěžovny a jiné zajímavosti Dolního Pojizeří a části Polabí. Tyto konversační cyklojízdy budou nejenom poznávací, ale i zdravotní se zaměřením na pomoc k snižování nadváhy formou cykloturistiky. Další informace...

*/ ?> Informační systém cyklocest – opravy, aktualizace, doplnění (30. června 2008)
Kliknutím se dostanete k podrobným informacím.

*/ ?> Nohejbalový turnaj letního Slunovratu – Káranské prasátko, 21. června 2008
Podívejte se na naši fotoreportáž.

Fotografie ze zahradní výstavy obrazů Petra Neorala, 28. června 2008
Na kliknutí obrázky z výstavy, profil autora.

Slunovrat v sedle (bicyklu) 22. 12. 2007, 7 hodin 19 minut
Na kliknutí pár fotografií.

Vánoční turnaj v nohejbalu - Káraný, 16. 12. 2007
Zde je naše fotoreportáž závěrečných klání.

Cyklostezka 8196:  Brandýs nad Labem – Podolánka – Přezletice 0034 – Ctěnice 0034 – Letňany Metro
Na kliknutí fotodokumentace z otevírání cyklostezky dne 24. 10. 2007.

Greenways Jizera 17.–18. 9. 2007
Na kliknutí fotodokumentace.

Cyklocesty 2007
Navrhujeme upravit a rozšířit trasy zahrnované v době vzniku pod názvem Pojizeří tak, aby budovaná cyklostráda Greenways Jizera v co největší míře pokrývala území části SV Středních Čech – od Prahy po Benátky n/J.
Na kliknutí se dozvíte další podrobnosti.

Upomínkové cyklosamolepky
Na jednotlivých samolepkách jsou zobrazeny: hrady Karlštejn (), Kokořín (), Konopiště (), Křivoklát (), zámky Březnice (), Hořovice (), Mnichovo Hradiště (), Veltrusy (), Žleby (), klášter Sázava (), restaurace Jizera ().
Tablo první série upomínkových cyklosamolepek ()


OPOČEŇ - Český svaz ochránců přírody